• آیا فعالسازی پکیج نیاز به رمز دارد ؟                                  
  • بله،تمامی پکیج ها با رمز کارت vip فعال میشوند
  • خدمات شامل چه چیزهای میباشد؟ 
  • واحد قرارداد ها برای رضایت مشترکین با استخرها و. هتل ها / فروشگاه / عینک سازی / رستوران و... قرارداد بستند و این در حال افزایش می باشد
  • dvd برای چند کامپیوتر قابل استفاده می باشد ؟
  • برای 2 سیستم قابل استفادعه میباشد بعداز فعاسازی کامل شهرالکترونیک
امروز
34
دیروز
150
این هفته
1328
این ماه
5592
همه
371315